Ajutor - Cauta - Forumisti - Calendar
Versiune completa:Zi-ne Ce Ai In Cap
HanuAncutei.com - ARTA de a conversa > Odaia Prietenilor > Poiana lu' Iocan
Pagini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515
Fantasee
Am vazut putin din ea, Feli mwah1.gif m-a scos afara lumina aia aproape ireala .
LINICA
Buna tuturor!

Ma doare spatele rau, rau... abia ma abtin sa nu ma plang colegilor. sad.gif
Felina
Ireala? Vreau si eu sa vaaad! Oricum am inteles ca aici la irlandezi nu ar fi fost de asteptat sa se observe decat f putin. Cica in Romania ar fi trebuit sa se vada binisor. smile.gif
Data'q
Hi and bye 44.gif

Sa va ganditi de pe acum la ce vom comite diseara, frumosilor...thumb_yello.gif
woot_jump.gif
N.V.
QUOTE
Cica in Romania ar fi trebuit sa se vada binisor

Nu si daca intre tine si eclipsa e o plapuma groasa de nori mad.gif

Cat e ceasul? Hanul imi arata ca e 15h30, da' nu are cum sa fie numai atata. Si calculatorul imi arata ca e 17h30 blink.gif
Endgegner
neataaa, ati pierdut eclipsa? Uleleeee, da ce, n-ati putut sa va treziti la 13:57??
Felina
Endgegner, trebuie sa-ti spun ceva dureros, asa ca pregateste-te: semnatura ta e tare enervanta. tongue.gif

Acum sa ma ierti ca-s asa sincera, dar ce sa fac... gandii si io ca incercarea moarte n-are. biggrin.gif
Felina
Ah, am uitat, e enervanta pentru ca e atat de mare.
Endgegner
QUOTE (Felina @ 29 Mar 2006, 03:20 PM)
Endgegner, trebuie sa-ti spun ceva dureros, asa ca pregateste-te: semnatura ta e tare enervanta. tongue.gif


Felia, scuza-ma da si eu trebuie sa-ti sun ceva ce precis ai auzit si la Dublin... I give a f*** ca daca e semnatura e de mana. mwah1.gif
Fantasee
Felina hug.gif Endgegner hug.gif decat sa ne certam, mai bine o tarta sa mancam licklips.gif.

user posted image

Si de baut, ce sa bem?
Felina
Pai ce sa bem? Vin bineinteles! biggrin.gif

@Endgegner: n-am inteles ce ai incercat sa-mi spui, dar sincer n-am intentionat sa te supar. Nu trebuie sa ti-o schimbi, esti perfect stapan pe viata ta. Eu doar am incercat... cum ziceam si mai sus. Pace! smile.gif
Fantasee
Vin sa fie wink.gif - alb pentru Endgegner, rosu pentru cine pofteste licklips.gif.

user posted image user posted image
Data'q
Felina, sa-mi zici daca si a mea e prea mare...unsure.gif
Fantasee, stii ca eu il vreau pe cel rosu...May I?

PS: Ce frumos ploua afara ohyeah.gif ...Ploaie de vara rolleyes.gif...Si eu sunt inca la facultate...Fara umbrela (nu-mi plac umbrelele...)...Si fara sapca sad.gif
Felina
Data'q, nu, a ta e chiar simpatica, mai ales ca eu iubesc pisicile. biggrin.gif
Plus ca nu ocupa atat de mult spatiu.
Felina
Fantasee, multam pentru tarta si pt vin. O sa ma servesc din cel rosu. biggrin.gif
Data'q
Sarut-mana mwah1.gif

Deci? V-ati gandit? Ce comitem azi?
Come on, people...
Fantasee
Data'q hiya.gif sigur ca il poti avea pe cel rosu, mai mult, Felina si cu mine ne vom bucura de el impreuna cu tine. Bine ca nu te instristeaza ploaia ... si nici facultatea wink.gif.

Ce sa comitem ... topaim putin, radem, stam de povesti - asa ne place, nu?

woot_jump.gif
Data'q
user posted imageuser posted imageuser posted image
E bun asa?tongue.gif Ca eu asa topai... ohyeah.gif
Fantasee
Excelent rofl.gif.
Felina
woot_jump.gif
Fantasee
Cred ca ar trebui sa-i propunem lui Mihai sa ne faca niste emoticoni care topaie de mama focului, tinandu-se de manute wink.gif ca sa fim si mai eficienti rofl.gif.

woot_jump.gif
Felina
Daaaaaa!

Doamne cat ador pisicutele! Mai ales cand se joaca! love.gif
Olaf
hiya.gif
Pentru tara si popor, fac curat in dormitor laugh.gif
Doar ca fac asta de vreo saptamana (cel putin imi propun rofl.gif ) si nu mai razbesc.
jude
'neata! yawn.gif
auslšnder
Neata!
Endgegner
Neata buna. Gone shoootin'

Felina
Neata lumeeeeee! Azi e soare si cer albastru. biggrin.gif
LINICA
Neata.
Sunt nervoasa, imi vine sa comit un tras de par. Pacat ca ar trebui sa iau trenul pana in Craiova pentru asta. Asa ca.... tre sa caut un voluntar pe-aici prin birou...

Felina, e soare, cer albastru si acum ma uit la un catelus frumos...
mdA!
ziua buna, oameni buni.
n-am prea multe in cap, dar cred ca o zi la serviciu va rezolva aceasta lipsa laugh.gif
Fantasee
Seara buna, petrecareti! hiya.gif

Sunteti pregatiti fizic si psihic pentru meciul din seara asta?
Am luat multa bere si rontanele pentru motzafirii mei - iarasi imi vor face neuronu' calendar. rofl.gif
auslšnder
Pe unde te mai ascunzi, Fantasee? Dupa tv? tongue.gif
Fantasee
Ba prin camara - iarasi o sa caut daikatana, daca ma fericesc motzafirii pana dupa miezul noptii ... blink.gif .
auslšnder
1-0 ptr Steaua in minutul 4. Cred ca imi schimb pronosticul in 3-1 ptr Steaua. devil.gif
cipdecip
Maine-i ziua lu' sefa... wacko.gif
auslšnder
Buna dimineata, Han! hiya.gif
Endgegner
neata buna...traiasca hexal ca tare buna firma ie
Olaf
hiya.gif
Buna dimineata.
Ce ti-a facut, Endgegner? smile.gif
Endgegner
M-a scapat de niste simptome de la o boala
LINICA
Buna ziulica, Hanut!

Cipdecip, e si ziua sefei mele azi smile.gif. Oare suntem colegi si nu stiu eu? biggrin.gif
Fantasee
E week-end, oameni buuuni woot_jump.gif.
Felina
daaaaa Bambucea, azi incepe woot_jump.gif


sa topaim deci in cinstea lui:
woot_jump.gif
Fantasee
Feliniciuuuuu' hug.gif ascult The Dubliners toata ziua azi cred ... daca mai topai mult o sa raman infipta cu freza in tavan rofl.gif.

woot_jump.gif
Felina
laugh.gif Fanta, e cazul sa-ti inalti biroul - sa-i zici la sefa-ta ca n-ai loc! ohyeah.gif

Aramis
hey han
calfa
smile.gif Seara buna !

Si ... weekend placut ! thumb_yello.gif
Fantasee
Week-end placut, calfa. hiya.gif
calfa
Multumesc. flowers.gif
Aramis
Week-end placut tuturor!
Fantasee
Week-end placut si tie, Aramis. hug.gif

Na ca se facu seara ... ce comitem in prima noapte a acestui week-end, poienita?

woot_jump.gif
Felina
comitem ceva de mancare, apoi ne destrabalaaaam! ne uitam la tv, ne dam pe net si vorbim cu prietenii pe skype biggrin.gif
Aceasta este o versiune "Text-Only" a continutului acestui forum. Pentru a vizualiza versiunea completa, cu mai multe informatii, formatari si imagini,click aici.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.