Ajutor - Cauta - Forumisti - Calendar
Versiune completa:Zi-ne Ce Ai In Cap
HanuAncutei.com - ARTA de a conversa > Odaia Prietenilor > Poiana lu' Iocan
Pagini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514
simonsays
ieeeee.. iupii .. Cameron ne mai baga si pe noi in seamaaa... laugh.gif pash.gif ce face tu, mamico ? cum iti merge ?

neata, lume

PS. mogaldeata, n-o sa mai vorbesc cu tine... tongue.gif
cameron
nefertiti .. ma bucur sa te vad!
wub.gif simon!! Totul e sub control...
simonsays
mwah1.gif ma bucur mwah1.gif
mogaldeatza
Cameron bine ai revenit pe aici mwah1.gif Ai reusit sa termini ?
Simon, da di ci ? tongue.gif
Kitty mwah1.gif
Vornicum
Buna dimineata spoton.gif

PS: Nush de ce , dar am impresia ca unele lucruri se repeta...
simonsays
QUOTE (mogaldeatza @ 19 Sep 2005, 12:24 PM)
Simon, da di ci ? tongue.gif

era sa zic ca de din cauza ca o saruti pe kitten, dar asta ai facut-o dupa ce ti-am zis... laugh.gif ei, lasa, la urmatoarea bere forumistica, iti zic tongue.gif
mogaldeatza
No bine, si ce? E virtuaaaal bre tongue.gif , caci dealtfel desi s-a dat legea ... harhar.gif
Kitty
Asa asa! s-a dat legea! harhar.gif
simonsays
ni la voi, ce va bucurati .. zglobiilor... harhar.gif
Eclectic
yawn.gif Buna dimineata, viata !
simonsays
neata, oPsesie publica biggrin.gif
Eclectic
sorry.gif

Tu vrei ceva de la mine ? roflmao.gif
carrad
vrea sa spuna ca el e viata biggrin.gif
damn, mi-a luat-o inainte mad.gif
Eclectic
Si voiai sa ti-o iau inapoi ? roflmao.gif
carrad
beri, dashteptule, simonu' vrea sa zica....voriam si io sa zic asta, cum ca io as fi viata!

sa-ti fac schema? tongue.gif
mogaldeatza
QUOTE (simonsays @ 19 Sep 2005, 12:55 PM)
ni la voi, ce va bucurati .. zglobiilor... harhar.gif

sa inteleg ca te oftici? 6.gif
kitty ohyeah.gif
Eclectic
QUOTE
sa-ti fac schema?


Da, da' nu de karate. rofl.gif

Pese. Ma simt chiar bine. smile.gif
simonsays
ih.. mogaldeata, da, ma oftic.. vreau si eu sa fiu lezbianaaaa.... cry.gif rofl.gif

bai nea beri, dupa ce ti-am vazut si poza .. cum sa zic... realmente n-as vrea ca eu sa fiu viata ta; poate doar cosmarul... ohyeah.gif
nefertiti-old
Oameni buni, io ma apuc sa caut o tara mai calduroasa, sa ma mut pana la primavara, ca aci nu mai e de stat! ohyeah.gif
Serenity
Buna seara, oameni buni! biggrin.gif
Kitty
Buna seara sere! ce faci fetele? pe unde umbla? hug.gif
Nefe! visul meu e sa hibernez toata iarna, chiar si un pic din primavara, eventual daca i se face cuiva mila sa-mi aduca de mancare, nu ma supar. Sunt genul de om care are mainile si picioarele reci pana si vara, vara nu ma deranjeaza, dar iarna e groznic! Reci in sensul de gheatza! Asa ca te rog! ia-ma cu tine daca gasesti o tzara destul de primitoare smile.gif
nefertiti-old
Pai sa vedem... deocamdata ma gandesc la caraibe, ca tot primesc mailuri cu oferte de munca acolo si nu inteleg de ce wacko.gif si galapagos, asta asa, de-a devil.gif , am io un fix cu locatia asta!

Astept sugestii! laugh.gif
simonsays
hmm.gif pai galapagos ti-am zis si eu .. rofl.gif

alte sugestii ? congo ? rofl.gif

serenitate, niscai examene, asa, pe seara ? biggrin.gif
nefertiti-old
QUOTE (simonsays @ 19 Sep 2005, 03:11 PM)


alte sugestii ? congo ? rofl.gif


Am zis sugestii, nu injuraturi! devil.gif
simonsays
mda, bine; nu ma face sa caut pe harta vreo insula din papua noua guinee... rofl.gif
Serenity
Avut azi examen - nu dormit azi noapte - fost la examen - nu venit profa - morti masi - sentiment de hartie igienica folosita biggrin.gif

Asta asa, pe scurt rofl.gif
simonsays
si, mirosi, mirosi ? a examen ..aaa.. mmm... statut ? rofl.gif
sunny26
Salutare Sere! CAm slab cu prezenta in ultima vreme....Se vede ca ai avut mult de furca cu studiul ohyeah.gif

Eu zic sa le lasi dreaq de examene ca si asa viata e scurta si nu merita decat sa....dormi!!!! tongue.gif

mwah1.gif
Serenity
simoane, nu stiu daca mai miros ca hartia asta igienica a fost serios inmuiata de ploaie. Acu' ma simt ca o chestie nedefinita, pe cale de disparitie, langa o tufa.

sunny, mwah1.gif tocmai asta e buba, ca le tot las.. Pe ala de pe 15 l-am lasat pe 26, pe asta de pe 19 l-am lasat pe 23. Si in loc sa invat, pierd vremea si cheltui banii pe la Timisoara pe distractii pana-n ultima noapte cand bag doi litrii de cafa si ma surmenez laugh.gif

Oricum, acum clar bag un somn pana maine dimineata cloud9.gif
sunny26
Pai daca cu d'astea imi umbli...atunci ia hai si lasa somnu' (kiar daca o fi el de frumusete...sau ma rog...mai bine zis de refacere...ca deh... IE multe si grele noptile cu kefuri hh.gif ) si treci la invatat! Ca poate mai apoi o sa ne zici ca le-ai lasat definitiv....si asta nu se poate! blink.gif

P.S. Apai invatatul il (re)incepi si tu de maine.....pana atunci somn usor si vise fara profi'! wink.gif

mwah1.gif mwah1.gif mwah1.gif
Kitty
QUOTE (simonsays @ 19 Sep 2005, 03:25 PM)
mda, bine; nu ma face sa caut pe harta vreo insula din papua noua guinee... rofl.gif

MA-DA-GAS-CAR rofl.gif sau Honoluluu? unsure.gif hh.gif evil.gif
simonsays
QUOTE (Serenity @ 19 Sep 2005, 04:45 PM)
simoane, nu stiu daca mai miros ca hartia asta igienica a fost serios inmuiata de ploaie. Acu' ma simt ca o chestie nedefinita, pe cale de disparitie, langa o tufa.

SEEEECSIIII !!!!! wub.gif

roflmao.gif roflmao.gif

Kitten, nu stiu, repeta si tu cu Geni, si vezi ce zice rofl.gif
simonsays
ba, ce plictiseala dracului ..
Kitty
da ba! si nu mi-a mers repetitia aia! ca ala dupa restanta s-a dus acasa ca cica e obosit! biggrin.gif
nefertiti-old
Seara buna.

Ce scarba de vreme! mad.gif hh.gif
simonsays
Mitza, ce vroiai tu sa repeti la ore asa tarzii ? rofl.gif

Nefe, oricum stai in casa, la caldurica, ce te plangi ? harhar.gif
Kitty
QUOTE (simon)
Kitten, nu stiu, repeta si tu cu Geni, si vezi ce zice rofl.gif

Cum adica ce sa repet? laugh.gif
simonsays
pai .. mai devreme, HONOLULU ! dar cand e obosit, eu zic sa repeti in gand, sa nu uiti ... rofl.gif
nefertiti-old
Mi-a inghetat nasul! cry.gif Nu vreau friiiig! cry.gif
Kitty
sigur nu era MA-DA-GAS-CAR? biggrin.gif si asa nu a venit azi la mine ca-i era lene...pardon...obosit biggrin.gif asa ca sa vedem ce-mi aduc aminte cand l-oi mai vedea laugh.gif
simonsays
pai nu mai sta pe geam, asteptand luceafarul ... fii si tu mai realista, de exemplu, nenea de la gaze poate sa treaca saptamanal... roflmao.gif harhar.gif

daca as fi in locul tau, m-as bate.. adica te-as bate.. adica m-ai bate.. adica.. e cazu sa plec acasa, ca sint si eu obosit... rofl.gif
alfa
Va zic: Ce ai in cap.
mogaldeatza
Neata buna
user posted image

ps. yawn.gif yawn.gif
Oiski-Poiski
Neata yawn.gif
cipdecip
buna sa va fie inima... yawn.gif yawn.gif yawn.gif
mogaldeatza
yawn.gif yawn.gif yawn.gif copii, e clar ne-a lovit boala somnului pe toti rofl.gif
Michelle
neata hangii si hangite! iar ploo hh.gif
mogaldeatza...buna cafiaua ...dar cu zaharul ce facusi?ti-a tremurat mina? laugh.gif
mogaldeatza
neata smile.gif
zaharu e pentru decor tongue.gif
nefertiti-old
hiya.gif
simonsays
neata domle

mogaldeata, cacarezele alea maro .. reprezinta cuburi de paine prajita, sau zahar deghizat ? laugh.gif

ba, io propun sa plecam la casele noastre, sa facem nani ...
Aceasta este o versiune "Text-Only" a continutului acestui forum. Pentru a vizualiza versiunea completa, cu mai multe informatii, formatari si imagini,click aici.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.